Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาและอำนาจหน้าที่ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุมสภา
การเงิน-การคลัง
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ ประจำปี 2564 โดยวิธ... (16 ส.ค. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ ประจำปี 2564 โดยวิธ... (27 พ.ค. 2565)  
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ร... (26 พ.ค. 2565)  
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ร... (07 เม.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565... (07 เม.ย. 2565)
รายงานข้อมูลสถิตการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลระเว (07 เม.ย. 2565)
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน (ระว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง ... (05 เม.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนิงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ1 ต.ค.64-31 มี.ค.... (04 เม.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง... (04 เม.ย. 2565)
รายงานผลการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูอายุ ประเดือน ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565... (01 เม.ย. 2565)
นำแผนไปปฏิบัติรอบ6 เดือน (01 เม.ย. 2565)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอ... (01 เม.ย. 2565)
รายชื่อผู้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (31 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมเตย์ไทย (21 มี.ค. 2565)
รายงานผลโครงการจัดตั้งศูนย์แยกกักตั วในชุมชนตำบลระเว (08 มี.ค. 2565)
รายงานผลโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (08 มี.ค. 2565)
จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (02 มี.ค. 2565)
รายงานสุ่มตรวจATKบุคลากร อบต.ระเว (02 มี.ค. 2565)
จดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (28 ก.พ. 2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ทบทวนแผนครั้งที่ 1 (22 ก.พ. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ผลการดำเนินงานปรุบปรุงสภา... (07 มิ.ย. 2565)  

ประชุมประชาคม(ระดับตำบล )... (27 เม.ย. 2565)  

ทำบุญตักบาตรสำนักงาน (06 เม.ย. 2565)  

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลรา... (21 มี.ค. 2565)

การแสดงเจตจำนงสุจริตในการ... (14 ก.พ. 2565)

มอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ (07 ก.พ. 2565)

แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดสำนัก... (24 ม.ค. 2565)

ช่องทางร้องเรียน (21 ม.ค. 2565)

จดหมายข่าวงานส่งเสริมการท... (19 ม.ค. 2565)

นายกแสดงเจตจำนงงดรับของขว... (07 ม.ค. 2565)

ศูนย์โควิคชุมชน (09 ส.ค. 2564)

แนวทางการปฏิบัติสำหรับร้า... (15 ก.ค. 2564)

ฉีดพ่นยาบ้านพักผู้ป่วยจาก... (14 ก.ค. 2564)

ขอความร่วมมือกักตัว 14 วั... (05 ก.ค. 2564)

โครงการอบต.ยิ้มด้วยใจเพื่... (28 มิ.ย. 2564)

จดหมายข่าว เดือนมิถุนายน ... (15 มิ.ย. 2564)

กิจกรรมทำความสะอาดตลาดชุม... (11 พ.ค. 2564)

จดหมายข่าว มกราคม 2564 (12 ม.ค. 2564)

งบแสดงฐานะการเงินและรายงา... (09 ธ.ค. 2563)

กิจกรรมบวงสรวงพระบำรุงราษ... (08 ธ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้... (18 ก.ค. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือ... (20 ม.ค. 2565)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อต... (17 ม.ค. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม... (02 พ.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมส... (25 ต.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (11 ต.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม... (01 ต.ค. 2564)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร... (01 ก.ย. 2564)
ประกาศองคฺ์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไ... (08 ก.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด... (09 เม.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้... (19 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประส... (19 ก.พ. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่ไม่... (13 ม.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพ... (16 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อส... (06 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อส... (06 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้... (30 ก.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อ... (19 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อ... (19 มิ.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.... (04 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง (29 เม.ย. 2564)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ (27 เม.ย. 2564)  
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงงานจ้าง (29 มี.ค. 2564)  
รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (24 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้มีสิทธิสอบ (03 ก.พ. 2563)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง อบต.ระเว (14 ม.ค. 2563)
อบต.ระเว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (14 มี.ค. 2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นนพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบ... (20 ก.พ. 2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นนพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบ... (20 ก.พ. 2562)
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (28 ธ.ค. 2561)
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (28 ธ.ค. 2561)
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.ระเว (08 พ.ย. 2561)
ประกาศรับสมัครพนังงาน (16 ต.ค. 2561)
ประกาศผลสอบเป็นพนักงานจ้าง อบต.ระเว ประจำปี 2559 (01 มิ.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่... (30 พ.ค. 2559)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประม... (10 พ.ค. 2559)
เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (09 ก.พ. 2559)
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ กรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (29 ม.ค. 2559)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขั... (22 ม.ค. 2559)
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ (21 ม.ค. 2559)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
เพื่อเป็นการเปิดช่องทางการสื่อสารกับอบต.ระเว ไม่ว่าจะสอบถามข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้สามารถติดต่อกันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

รับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

https://forms.gle/Y2AXSCMAFA172rig9


 

แจ้งเรื่องร้องเรียน
https://forms.gle/pEA86XaSvt6qVihs9

 

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
สิม วัดศรีคุณเมือง (06 ก.พ. 2557)  
Responsive image
แบบขอรับการสนับสนุน/ขอความช่วยเหลือออนลน์ จากอบต.ระเว

https://forms.gle/3scZCkkgF8iW7eZY9

Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th