Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาและอำนาจหน้าที่ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุมสภา
การเงิน-การคลัง
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
ผ้ากาบบัว ระดับ 4 ดาว และ 3 ดาว ตำบลระเว
Responsive image
ผ้ากาบบัว ระดับ 4 ดาว และ 3 ดาว ตำบลระเว

     ผ้ากาบบัวเป็นผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทุกท้องถิ่น ชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลระเว การประกอบอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว คือ การทอผ้ากาบบัว ซึ่งทุกหลังคาเรือนได้ทอผ้ากาบบัว ทั้งจำหน่ายภายในกลุ่มและส่งเข้าร้านค้าต่าง และมีการทอตามความต้องการของทางร้าน ชุมชนที่ทอผ้ากาบบัวที่เป็นสินค้าOTOP  ระดับ 4 ดาว คือ ชุมชนนาจาน และ ระดับ 3 ดาว คือชุมชนระเว ของตำบลระเว
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2554